Myntauktioner i Sverige – MISAB – Coin Auctions

Myntauktioner i Sverige AB är ett av Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) helägt aktiebolag och bildades våren 2009.

Aktiebolaget avhåller minst två internationella kvalitetsauktioner årligen och återkommande internetauktioner löpande under året. Bolaget har till syfte att generera ett ekonomiskt överskott till SNF, som ska användas för vetenskaplig verksamhet, publicering av numismatisk litteratur och annat som befrämjar numismatikens utveckling. Det föreligger inget privat vinstintresse i bolaget.

SNF har arrangerat myntauktioner i 80 år, en tradition som nu förs vidare genom Myntauktioner i Sverige AB. Föreningens långa erfarenhet och dess medlemmars stora numismatiska kompetens bildar en god grund för den fortsatta verksamheten.

Såväl köpare som säljare hos Myntauktioner i Sverige AB bidrar till det numismatiska forskningsarbetet i Sverige och får samtidigt tillgång till en professionell auktionstjänst.

VD i bolaget är Dan Carlberg, som är dess representant och sköter den löpande verksamheten. Vid auktionerna, eller vid tillfällen när så annars är påkallat, utvidgas personalstyrkan med visningspersonal eller numismatiska specialister.

I styrelsen för Myntauktioner i Sverige AB sitter representanter från SNF samt i övrigt framstående representanter för numismatiken och näringslivet. Dess medlemmar är idag Per-Erik Andersson, ordförande, Jan-Olof Björk, ledamot och som ordförande i SNF bolagets ägarrepresentant, Bernt Thelin, ledamot, samt Magnus Wijk, suppleant.

PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

Vi kommer att delta i följande mässor under 2017/2018:

Märsta, 27 januari

Berlin, 2-4 februari

München, 3-4 mars

Göteborg, 7 april

Frimynt, Helsingborg, 21 april

Norrköping, 8 september

AUKTIONER

Auktionsprogram för 2018:

Auktion 26: Lördagen den 24 mars, Hotell Sheraton, Stockholm.

Auktion 27: Söndagen den 25 mars, Hotell Sheraton, Stockholm.

  Auktion 28: Lördagen den 15 september, Hotell Sheraton, Stockholm.

  Auktion 29: Söndagen den 16 september, Hotell Sheraton, Stockholm.

Kontoret på Banérgatan 17 är inte regelbundet bemannat, utan håller öppet efter överenskommelse. Det finns goda möjligheter att med kort framförhållning träffas även i södra Sverige. För Dig som kund skall det vara lätt att komma i kontakt med oss och träffa oss för ett personligt och intresserat möte!

Banérgatan 17 nb
SE-115 22 Stockholm
Sverige
Storgatan 10
SE-342 60 MOHEDA
Sverige
Telefontid: Måndag till torsdag 10.00-16.00
Telefon: 08-410 465 65
E-mail: info@myntauktioner.se

Bankgiro: 399-0090          SWIFTCODE: HANDSESS          IBAN: SE0660000000000676938892