Sigtuna Myntklubb

 Vi är idag 160 medlemmar som samlar: Svenska och utländska

mynt och sedlar, medaljer, polletter och mycket annat.
Vi har 10 månadsmöten per år, i egna lokaler.
Intressanta auktioner varje möte.
Stora möjligheter att köpa bra mynt av övriga medlemmar.
Medlemstidning hem i brevlådan / via e-mail före varje möte.
Medlemsavgiften är låg, 125:- per år!!
Kaffeservering och lotteri vid varje möte.
Du är varmt välkommen till vår klubb. / styrelsen

Sigtuna myntklubb grundades 1971.

Redan första året var det 30st numismatiskt intreserade som var medlemmar i klubben.

 Sedan 1986 har klubben gett ut en tidning för medlemmarna som heter Sigtuna Myntnytt.

Tidningen innehåller artiklar, nästkommande auktionslista, annonser samt mycket annat läsvärt.

Sigtuna myntklubb anordnar också en myntmässa som är välbesökt och mycket uppskattad av oss samlare.

 Myntmässan i Märsta brukar äga rum årligen i slutet av januari.

Kontakt

Kontakta oss: Mats Hellman ( matsotto @ yahoo.se  ) eller Kent Forss ( kent.forss @ bredband.net ).

Postadress: Sigtuna myntklubb c/o Almström, Nyborgsvägen 8, 195 71 Rosersberg.

Du hittar klubblokalen på Nyborgsvägen 10 i Rosersberg.