Stockholms Myntklubb

Välkommen till Stockholms Myntklubbs hemsida. Vi är en numismatisk samlarklubb vars mål är att umgås med likasinnade, dela med oss av erfarenheter, nyheter samt att byta/handla mynt och sedlar med varandra.

Nyfiken att veta mer om oss, eller få annan matnyttig numismatisk information? Klicka bara på länkarna till vänster.

Klubben grundades 1973 och har ett 70-tal medlemmar.

Vårt främsta intresseområde är svenska mynt från alla tider, men det finns också ett stort intresse och kunskap bland våra medlemmar om världsmynt och sedlar, samt medaljer. Ett antal medlemmar har ett eller flera specialiserade numismatiska samlarområden.

Vi har nu flyttat till en ny klubblokal som ligger i Sundbyberg. Adressen är: Vasagatan 9, lokalens namn är Bällstahof. Man når lätt lokalen med kollektivtrafiken: busslinjerna 113, 504, 509 0ch 512, pendeltågs- och tunnelbanestation Sundbyberg samt med tvärbanan mellan Solna station och Alvik.

Vi har våra mötesdagar på tisdagskvällar en gång i månaden. Ett typiskt möte börjar med att aktuella nyheter gås igenom, följt av en auktion, kaffe/te paus och avslutas med ett lotteri. Många medlemmar brukar ta med sig mynt och sedlar för att byta eller sälja vid dessa tillfällen. Dessutom brukar vi också ha en inbjuden talare, eller en större auktion.

För medlemmarnas service har vi ett antal numismatiska böcker till förfogande.

Vi har våra mötestider (2018) på tisdagar från 18:00 – 21:30 (tredje tisdagen i månaden)

17 februari      Öppet hus.Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

20 februari     Årsmöte efterföljs av en auktion.

17 mars       Öppet hus. MiM möte Uppsala myntklubb (inget öppet hus möte i vår klubb)

20 mars      Klubbmöte. Christian Hamrin gästar oss med sitt myntlager. Efterföljs av en auktion.

14 april       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

17 april       Klubbmöte med auktion

12 maj       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

15 maj       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

16 juni       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

19 juni       Årsavslutning. Efterföljs av en auktion samt gåvoauktion. Ta gärna med en gåva för gåvoauktionen.

Ansökan om medlemskap

Vår medlemsavgift för år 2018 är på 150 kronor (under 18 år 75 kronor).
Betalningen kan sättas in på klubbens BG konto: 5062-3446
Ansökan om medlemskap mailas till: klubbens sekreterare.