Sedel- och myntstatistik Riksbanken

Sedlar i cirkulation 2018-09-30

Värde per valör

Sedlar i cirkulation 2018-09-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
20 1 021
50 953
100 2 991
200 5 386
500 36 557
1000 3 335
Ogiltiga sedlar* 5 931
Totalt 56 175

Uppgifterna i tabellen är avrundade.

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013, vid utgången av juni 2016 samt vid utgången av juni 2017.

Mynt i cirkulation 2018-09-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
1 160
2 248
5 423
10 2 129
Minnesmynt 27
Totalt 2 986

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sedlar i cirkulation 2018-06-30

Värde per valör

Sedlar i cirkulation 2018-06-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
20 1 017
50 958
100 3 077
200 5 662
500 36 210
1000 3 388
Ogiltiga sedlar* 6 108
Totalt 56 419

Uppgifterna i tabellen är avrundade.

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013, vid utgången av juni 2016 samt vid utgången av juni 2017.

Mynt i cirkulation 2018-06-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
1 147
2 225
5 390
10 2 113
Minnesmynt 28
Totalt 2 903

Uppgifterna i tabellen är avrundade.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sedlar och mynt, årsgenomsnitt
Baseras på den sista dagen i varje månad
2013 2014 2015 2016 2017
Genomsnittligt värde
på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
88 80 77 65 57
Genomsnittligt värde
på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
83 75 71 60 53
Genomsnittligt värde
på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
5 5 5 5 4
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
334 325 317 288 265
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
1 911 1 918 1 917 1 823 1 433

Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt respektive antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation och antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.

Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation

2008 – 2017, miljarder kronor

Källa: Riksbanken
Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte värdet av minnesmynt.

Sedlar och mynt, årskifte
2016-12-31 2017-12-31
Värde på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
62 58
Värde på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
58 55
Värde på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
5 3
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
279 265
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
1 750 497

 

Sedlar i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2016-12-31 2017-12-31
20 kronor 1 032 1 014
50 kronor 988 981
100 kronor 5 172 3 008
200 kronor 6 513 6 243
500 kronor 37 940 33 943
1 000 kronor 3 299 3 494
Ogiltiga sedlar* 2 592 6 531
SUMMA 57 535 55 215

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel.

Mynt i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2016-12-31 2017-12-31
1 kronor 1 249 129
2 kronor 61 182
5 kronor 1 191 333
10 kronor 2 320 2 101
Minnesmynt 37 29
SUMMA 4 858 2 773

 

Antal mynt präglade med respektive årtal
År 50-öring 1-krona 5-krona 10-krona
2000 33 060 252 107 191 187 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 10 000 000 3 400 000
2010
2011
2012 20 000 000
2013 5 000 000
2014
2015
2016
2017

Tabellen ovan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället. Det finns mynt med årtal 2016 präglade i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Förfalskade sedlar
2013 2014 2015 2016 2017
Antal förfalskade
sedlar (stycken)
1 048 246 295 379 537

Uppdaterad 2018-07-02 – Källa: Riksbank.se