Stockholm Numismatica 2021

Myntmässan i Stockholm är ett gemensamt arrangemang av Myntauktioner i Sverige AB (MISAB) och Sveriges Mynthandlares Förening (SMF).


I samband med MISAB:s auktion lördagen den 2 oktober anordnas dagen efter på söndagen den 3 oktober myntmässa på Hotell Sheraton.


NUMISMATICA planeras som ett årligt event med start 2021 och kommer att avhållas varje höst i samband med MISAB:s kvalitetsauktion.


Arrangörerna hoppas därmed på synergieffekter där auktion och mässa samma helg ska dra en större publik till båda eventen.


Besök sidan här: https://stockholm-numismatica.se/

Mässkoordinator: Roberto Delzanno, info@stockholm-numismatica.se.