Phileas Myntmässa November 2019 Stockholm

Myntmässa i Stockholm, söndag den 10e November 2019.

Plats: Myntkompaniets lokaler, Svartensgatan 6.

Öppettider: 10.00 – 17.00

Ett tiotal handlare, erbjuder mynt, medaljer, sedlar m.m.

Kaffe och fikabröd kommer attt finnas till försäljning.

Arrangör: Myntkompaniet

E-post: coins @ myntkompaniet.se

Tfn. 08-6783217 – www . myntkompaniet. se